Emergency support

EMYPOINT is een dienstverlening aan de hand waarvan u, bij een crisissituatie, de informatiedoorstroming naar uw klanten, leveranciers en andere belanghebbenden kunt stroomlijnen volgens uw behoeften en wensen, en dit tegen de voorwaarden en de prijs van een vast en duidelijk abonnement. 
Vanuit een individueel op voorhand toegekend 0800-nummer en e-mailadres, ontvangt SEBECO call & contact center uw oproepen in noodsituaties 24/7 via haar platform 'Emypoint'.
De informatie die SEBECO call & contact center aan uw contacten zal doorspelen, worden door u bepaald aan de hand van de gegevens die u via een vragenlijst invult. Deze basisgegevens kunnen eventueel worden aangevuld met bijkomende en meer gedetailleerde elementen die u naar eigen goeddunken beschrijft.
In zo een noodgeval, contacteert u SEBECO call & contact center. Binnen de twee uur* staat een competent en volledig operationeel call center te uwer beschikking en informeert het team uw klanten en zakenrelaties correct en op een gepersonaliseerde en betrokken wijze. EMYPOINT maakt voortaan integraal deel uit van uw quality label. 

SEBECO CALL & CONTACT CENTER GENT

  • biedt een gepersonaliseerd 0800-nummer;
  • garandeert een professionele opvang van uw oproepen in geval van nood en dit 24/7;
  • voorzit een omnichannel platform dat toelaat calls, e-mails, chat, sms, fax, ... te integreren;
  • bespreekt vooraf het te volgen scenario;
  • traint op continue basis haar professioneel team van teleoperatoren;
  • integreert feilloos uw gewenste data in het beschikbare systeem.