Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge

info@sebeco.com

+32 9 223 32 40

Ons CX Aanbod

Ons CX Aanbod

 

SAMEN MET U HEFBOMEN WE DE WAARDE VAN UW ORGANISATIE VIA SLIM ORGANISEREN EN DIGITAAL TRANSFORMEREN.

Digitaal werken betekent niet alleen dat u informatie digitaal ontvangt, verwerkt en uitwisselt, maar ook dat u vanaf het begin van een werkproces of project data digitaal registreert en archiveert. Dit alles gericht op het gebruik van die data door andere partijen, informatiegestuurd werken en met het oog op een betrouwbaar en toekomstbestendig collectief geheugen.

Digitaal werken roept behoorlijk wat weerstand op. Er ontstaat een hybride situatie met verschillende documentversies, verschillende werkwijzen, incomplete dossiers en onduidelijkheid of iets wel of niet verstuurd of opgeslagen is. Dit leidt tot hoge kosten, juridische risico’s, informatie verdwijnt en klanten vragen zich af hoe betrouwbaar en transparant uw organisatie eigenlijk is.

SEBECO helpt met haar verschillende diensten uw organisatie Digitaal te transformeren via slimme Organisatie en Communicatie. Dit leidt tot een verhoging van zowel uw financiële als niet-financiële waarde.

DOC² > €²

Voordelen van onze aanpak

Met de aanpak van DIGITAAL TRANSFORMEREN via SLIM ORGANISEREN leert uw organisatie van buiten naar binnen  te kijken. Hierbij kiest u als organisatie voor de introductie van veranderingen gekoppeld aan digitaal werken.

Het is voor uw organisatie belangrijk dat u de juiste stappen op het juiste moment zet. Daarom zijn er een aantal kritische succesfactoren voor het doorvoeren van veranderingen gekoppeld aan digitaal werken:

(1) een heldere, eenduidige koers van uw organisatie,
(2) een sponsor op hoog niveau met de juiste leiderschapsstijl,
(3) expliciete sturing op de evidence based praktijk en invoering door sleutelfiguren en bovenal
(4) samenwerking en vertrouwen van medewerkers in de digitale werkwijze.

Zij moeten vertrouwen dat zij ‘hun’ stukken ook weer gemakkelijk kunnen terugvinden in het digitale archief en dat digitaal verstuurde stukken ook echt aankomen, bij de ontvanger. Is dat geloof er niet en voelen medewerkers zich niet betrokken en verantwoordelijk voor het digitale dossier, dan zullen de stukken die van belang zijn zich op papier in kasten en persoonlijke mappen blijven bevinden, met alle risico’s van dien.

Organisaties zijn als het ware gevangen in een oerwoud van eilandautomatisering, starre workflowsystemen en gebruiksonvriendelijke archieven. De zogenaamde zwarte gaten.

Meerwaarde die onze aanpak biedt

Deze aanpak helpt uw organisatie om permanent te verbeteren en routekaart om evidence based te handelen. Hierbij maakt u gebruik maken van modellen en stromingen die hun waarde reeds bewezen hebben. Zoals lean six sigma, klantreizen, netwerkorganiseren, sociotechniek, systeemkunde, performance management, agile/scrum,  leiderschap en waardemanagement.

Zo bundelt u de belangrijkste inzichten en tools in de aanpak ‘betekenisvol organiseren’ of ‘organiseer met de kracht van betekenis, leiderschap, samenwerking en creativiteit’.  Het is het middel om het Leven Lang Leren en continue kwaliteitsverbeteringen te faciliteren. Uiteindelijk gaat het om oplossen van meervoudige vraagstukken en het veranderen van gedrag. Dat kan een taai proces zijn.

Met de technieken van SLIM ORGANISEREN en DIGITAAL TRANSFORMEREN krijgt u een organisatie die leert meervoudige vraagstukken op te lossen, weerbarstige omgevingen te herkennen en vernieuwende processen te installeren.

Moeilijke & Meervoudige Vraagstukken

Met de aanpak van DIGITAAL TRANSFORMEREN via SLIMMER ORGANISEREN zijn moeilijke en meervoudige vragen eenvoudiger op te lossen.

Moeilijke vraagstukken

 1. zijn ‘meervoudig’
 2. gaan ’ondergronds’ en blijft aandacht vragen
 3. duwen terug bij hard duwen
 4. zijn specifiek en niet standaard te classificeren
 5. zijn van niemand en van iedereen
 6. betrokkenen zijn het niet eens over wat er moet gebeuren en en wie er mee moet doen
 7. yesterday solutions geven slechts tijdelijke verlichting
 8. verschuivende speelvelden, concurrerende inspanningen en culturele verschillen
 9. raken mensen en proefdraaien is onmogelijk
 10. zijn moeilijk op te lossen door gebrek aan kennis en controle

Meervoudige vraagstukken

 1. Positioneel georganiseer schept versnippering. Vergaderen en hiërachie compenseren dat niet.
 2. Bij mislukking spelen schuldvragen en dan wordt conflict en diversiteit gemeden
 3. Organiseerkennis is ongedeeld en eenzijdig en informele processen, afwijkende stemmen en alternatieven verkennen komen niet aan bod.
 4. Opvattingen leiden een eigen leven en ze sturen de praktijk wel maar worden er niet door bijgesteld.
 5. Voorkeur voor topdown veranderingen met als gevolg dat andere insteken verstoort geraken die dan niet goed werken.
 6. Leeroefeningen los van het werk zijn ongevaarlijk en geplaagd door transferproblemen naar de werkplek.
 7. Vernieuwing wordt centraal opgehangen, uitvoering raakt verstoord en evaluaties zijn eenzijdig.
 8. Onzekere opdrachten roepen ontwijkreflexen op waardoor vragen onscherp blijven en inzet onvoldoende
 9. Vernieuwing wordt onschadelijk gemaakt door haar een ‘plekje’ te gunnen en in te pakken

Wil u graag met ons samenwerken?

 

Bij SEBECO vinden we het belangrijk dat we goed bij elkaar passen, we gaan dan ook graag een dialoog aan.
Voor meer informatie, vragen of een prijsofferte kan u ons vrijblijvend contacteren.