SEBECO HELPT WERKNEMERS

Meest gestelde vragen

U kan hier reeds enkele meest gestelde vragen terugvinden. Heeft u niet gevonden wat u zocht?
Bel ons dan tussen 8 en 18 uur (enkel weekdagen) op via 09 223 32 40.

• Als werknemer ben je vrijgesteld van wachttijd en moet je dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer je recht hebt op uitkeringen
• Het uitbetaalde bedrag wordt tot en met 30 juni 2020 verhoogd van 65% tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.
• Bovenop de uitkering 5,63 euro per dag erbij (= 150 euro per maand).
• De bedrijfsvoorheffing van 26,75% wordt ingehouden op de uitkering.
• Daarnaast heb je als werknemer recht op een aanvullende vergoeding van minimaal 2 euro per dag betaald door de werkgever of het Fonds voor Bestaanszekerheid.
• De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met tijdelijk werklozen moet 1 maand niet betaald worden. De toekenning verloopt automatisch, u hoeft hiervoor zelf geen aanvraag te doen.

Het systeem van tijdelijke werkloosheid verandert naar aanleiding van de 'coronaprocedure'.
Er is dus geen onderscheid meer tussen economische redenen of overmacht.
De procedure gaat nu ook automatisch, en duurt niet langer drie tot vier weken zoals vroeger.

De aanmoedigingspremie om deeltijds te werken, wordt uitgebreid naar bedrijven waarvan de productie met minstens 20 procent gedaald is. Werknemers krijgen een maandelijks bedrag tussen 90 en 150 euro.

Je kan een afbetalingsplan aanvragen voor de Personenbelasting

Na de aanvraag van uw afbetalingsplan verkrijg je een gegarandeerde vrijstelling van nalatigheidsinteresten. Boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden.
Per belasting moet er een aanvraag worden ingediend zodra je een aanslagbiljet of betaalbericht ontvangt. De aanvraag dien je per mail of per brief in bij je Regionaal Invorderingscentrum. Zij zullen jouw aanvraag binnen de dertig dagen behandelen.