Hoe werkt SEBECO ‘slim’, ‘innovatief’ en ‘narratief’ vanuit het ecosysteem samen?

SEBECO zet in op technologische en sociale innovaties.
Door haar medewerkers narratief te benaderen als interne klant, bevordert SEBECO de ontwikkeling van hun competenties en prestaties. De medewerkerstevredenheid van het SEBECO team heeft immers een positief effect op uw klanttevredenheid. Vanuit een coöperatief ecosysteem werkt SEBECO met u samen en geniet u van de nieuwste technologieën en narratieve implementatiemethoden.
Zo helpt SEBECO uw intern en extern gerichte innovatiebronnen tot een succes te maken.

Stap 1. Meten van de temperatuur van uw database

Wanneer heeft u het laatst de temperatuur van uw marketingdatabase gemeten? Big data analytics is het flashy woord van de zoektocht naar kennis waarna de algoritmes de kennis laat bovendrijven. Het gaat hierbij om de drie V’s Volume, Velocity en Variety in wisselwerking met voldoende data, de snelheid waarmee data verwerkt kan worden, de diversiteit van data en de gestructureerde en ongestructureerde data. Om de kwaliteit van uw database bloot te leggen, zijn zowel big data analytics als risico- en kwaliteitsmetingen een slimme aanzet. Deze tim aanpak vormt de basis van uw data driven strategie en vertrekt vanuit een ‘minder is meer’ benadering. Of benadert u liever eender welk adres?

Stap 2. Ontdekken van de ultieme klantreis van uw klantpersona’s

Wilt u de ultieme klantreis van uw persona’s ontdekken? Zo duwt u uw database in de conversierichting. Uw klantpersona zegt u wie uw ideale klant is. Hierbij richt u uw B2B database in vanuit de varianten van de nace-bel activiteiten van uw doelgroep. Terwijl u uw B2C database op de demografische en sociodemografische kenmerken van uw doelgroep bouwt. Daarnaast gaat u op zoek naar het gedrag, de behoeften, de data en de informaties van uw klantpersona.
Ook de emoties van uw klant scoort u als variant. Via tim kruipt u in de huid van uw klant, vertrekt u vanuit de naakte waarheid van uw klantpersona’s, ontwerpt u uw ultieme klantreis, achterhaalt u de expliciete en impliciete klantgegevens en legt u uw scoringsregels vast. Met tim bouwt u een ‘narratieve’ en ‘meervoudige’ band met uw klant.

Stap 3. Berekenen van 'slimme' algoritmes

Hoe brengt u uw data ecosysteem tot leven? Met tim weet u op wie en wat u zich moet richten, brengt u de gewenste kennis over, houdt u relevante informatie bij, herkent u patronen en scoort u uw database. U hoeft ‘het wiel niet voortdurend uit te vinden’ en werkt van ‘enkelvoudig naar meervoudig. Zo creëert u een extra klantenbindende factor waarbij de ‘persoonlijke, flexibele, directe, consistente, gecontroleerde en gecoördineerde’ klantbeleving centraal staat. Dankzij het tim platform werkt u de verspillingsremmers van de verschillende processen weg zodat u gelijktijdig beschrijft, voorspelt, uitlegt, abstraheert, plant en samenwerkt. In de strijd om de klant leveren de 'slimme' tim algoritmes u een ‘waardetoevoegend’ strijdplan.

Stap 4. Inrichten van uw ‘Team-Make-Over’ programma

Zin in een ‘Team-Make-Over’ programma? Een ‘Team-Make-Over’ programma ontwikkelt het digitaal en sociaal innovatieve vermogen van uw organisatie en uw medewerkers. Via de fygitale en narratieve kracht van het tim model transformeert u uw organisatie, ontwikkelt u een data driven cultuur, productiseert u uw diensten en maakt u uw werk zichtbaar. Door de combinatie van inclusieve digitalisering en sociale innovatie stijgt uw concurrentievermogen en boekt u extra vooruitgang. Dankzij tim wordt de klantrelatie sneller dan realtime, maakt u uw marketingdatabase ‘slim’ en ‘meervoudig artificieel intelligent’ en ontwikkelt u het ‘meervoudig digitaal talent’ van uw medewerkers.

tim? Da's totale artificieel intelligente marketing

10 redenen om uw customer experience te ontwikkelen via het tim platform

  • Creëer €€€ klantwaarde² via de kracht van verbindende communicatie
  • Verbindt interne en externe klanten
  • Bouw op de pijlers van het klantinteractiemodel²
  • Zet uw klantrelatie centraal
  • Communiceer door te connecteren met focus
  • Speel in op de emotie en niet op de ratio (prof. dr. H. J. Hermans)
  • Creëer een narratieve cultuur
  • Verwerk zowel de feitelijke en tastbare als de niet tastbare data
  • Koppel de communicatiestrategie aan de organisatiestrategie
  • Communiceer deze strategie vanuit waarden en met een flitsende naam