Innovatieve Strategieën & Businessmodellen

 

VANUIT WETENSCHAPPELIJKE BENADERINGEN EN MET EFFICIËNTE WERKWIJZEN VERHOGEN WE DE FINANCIËLE EN NIET-FINANCIËLE WAARDE VAN UW ORGANISATIE.

Strategiebepaling

De strategie in een organisatie gaat over meer dan korte termijn doelstellingen. De strategie draait om zorgvuldige en slimme keuzes maken die de organisatie op de gewenste manier positioneren. Een heldere strategie die duidelijk is voor medewerkers en leidinggevenden is broodnodig om de uw organisatie in de juiste richting te sturen. Dergelijke strategieën komen tot stand vanuit een duidelijke missie, visie en analyse van de markt en uw onderneming.

SEBECO begeleidt uw organisatie in strategische trajecten. Daarbij is het belangrijk om voldoende afstand te nemen van het geheel om een duidelijk zicht te krijgen op de organisatie. Door het stellen van de juiste vragen, worden de belangrijkste issues gedefinieerd. Vervolgens begeleidt SEBECO u bij de effectieve uitrol van de strategie.

Customer Service & Klantervaring

Organisaties gaan telkens een stap verder om hun klanten tevreden te houden. Hierbij is het belangrijk dat de volledige organisatie op de klant gericht is. Uitstekende customer service en klantbeleving begint immers bij commitment vanuit het management.

Als expert in omnichannel, zorgt SEBECO voor een gelijklopende klantenbeleving over de kanalen heen, die de klant met een echt ‘wow-gevoel’ achterlaten. Daarbij erkent SEBECO het belang van continue rapportage en interactie in uw organisatie, teneinde een continue verbetercyclus te creëren van klantenserviceprocessen.

Werknemerservaring

Om de gewenste bedrijfsresultaten te halen, is de inzet van uw medewerkers cruciaal. Door te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving, verhoogt u de duurzame inzetbaarheid van uw personeel, maar heeft u ook oog voor wat uw personeel echt drijft, motiveert, samenhoudt en passioneert.

SEBECO ondersteunt u bij het ontwikkelen of verbeteren van uw personeelsbeleid. De verschillende sociaaljuridische en HR-aspecten van het personeelsbeleid worden aangekaart. SEBECO rijkt hierbij diverse HR-instrumenten aan om uw personeelsbeleid te optimaliseren.

Marketing

Marketing is de laatste jaren veel complexer geworden en vergt een volledig ander soort vakmanschap en nieuwe verantwoordelijkheden. Aan de hand van de nieuwste marketingtechnieken zorgt SEBECO ervoor dat uw organisatie uitblinkt tussen de anderen.

SEBECO begeleidt uw organisatie bij het definiëren van een heldere marketingstrategie. Dankzij onze kennis en jarenlange ervaring in innovatieve (marketing) toepassingen en data-analyse, begeleidt SEBECO u ook tijdens de strategische implementatie van growth hacking.

Bovendien zijn wij expert in het opbouwen en verwerken van data driven (marketing)databases. Zo verrijken wij met een omnichannel lead nurturing proces uw database en is de waarde ervan gegarandeerd via lead scoring. Op basis van onze expertise werd het Totale Artificieel Intelligent Marketingplatform (TIM) ingericht.

Vernieuwende Businessmodellen

Ook businessmodellen van organisaties zijn soms aan vernieuwing toe. Daarom spreekt men meer en meer spreekt over innovatieve business modellen. Onderzoek toont aan dat bedrijfsleiders een goed businessmodel zien als een belangrijke bron van competitieve voorsprong. Om deze voorsprong te behouden moeten deze businessmodellen tijdig aangepast worden, rekening houdend met de veranderende businessomgeving.

SEBECO begeleidt uw organisatie bij het vernieuwen van uw businessmodellen aan de hand van verschillende belangrijke pijlers. De strategische focus ligt op innovatie en er wordt een diepgaand inzicht verworven in de markt waarin uw organisatie actief is. Daarnaast kijkt SEBECO naar het samenwerkingsproces tussen alle partners.

Wil u graag met ons samenwerken?

 

Bij SEBECO vinden we het belangrijk dat we goed bij elkaar passen, we gaan dan ook graag een dialoog aan.
Voor meer informatie, vragen of een prijsofferte kan u ons vrijblijvend contacteren.