Business-to-Government

 

OOK VOOR OPENBARE BESTUREN EN OVERHEIDSINSTELLINGEN MAKEN WIJ HET VERSCHIL.

Voor SEBECO is de publieke sector een fascinerend werkterrein. Wij zijn professionals met een hart voor de publieke sector. Zowel Vlaamse, federale als Brussels overheden maken zich samen hard voor maatschappelijk welzijn. Dit in samenwerking met gemeenten, provincies, de zorgsector, het onderwijs, woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties.

Werken in de publieke sector is boeiend, maar vaak ook zeer complex. Soms is externe expertise nodig om innovaties of stagnerende processen op gang te brengen.

Missie

Met onze slogan ‘een organisatie met betekenis’ vatten wij onze missie samen. SEBECO wil graag bijdragen aan de kwaliteit van de publieke sector. Dit toont aan dat wij oog hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen en daar een positieve bijdrage aan willen leveren. Met behulp van ons advies en managementoplossingen werken wij aan de concrete verbetering van de uitvoeringskwaliteit in de publieke sector.

Wij hechten veel waarde aan het leveren van toegevoegde waarde voor onze klanten. Dit betekent dat we altijd de hoogst mogelijke kwaliteit afleveren in onze opdrachten, maar dat we ook daarbuiten de dialoog zoeken met de sector.

Totaalconcept

SEBECO biedt een sterk totaalconcept van organisatieadvies en verandermanagement, training en coaching, auditing, onderzoek en benchmarking. Daarom kennen wij de uitdagingen van organisaties die moeten functioneren onder het vergrootglas van de publieke opinie.

Onze expertise beslaat vrijwel alle aandachtsgebieden binnen het publieke werkveld. Deze gaat van dienstverlening tot duurzaamheid, van HRM tot bedrijfsvoering en van veiligheid tot sport en cultuur. Onze adviseurs werken aan de meest uiteenlopende projecten. Deze gaan van begeleiding van parlementaire enquêtes, tot kwesties die zich op lokaal en regionaal niveau voordoen binnen overheidsinstellingen.

Smals raamovereenkomst

Als overheidsinstelling kan u beroep doen op de raamovereenkomst van Smals. SEBECO is partner van Smals, wat betekent dat u kan intekenen op onze diensten via deze overeenkomst.

Om een opdracht aan te vragen in het kader van dit raamcontract hoeft u geen aanbesteding uit te schrijven. U kan onmiddellijk contact opnemen met SEBECO via het volgen van volgende procedure:

Stap 1

U volgt binnen uw eigen organisatie de procedure voor de opstart van de aanvraag.

Stap 2

U bezorgt SEBECO een beknopte beschrijving van uw aanvraag.

Stap 3

SEBECO bekijkt uw aanvraag. In overleg met de aanvragende organisatie wordt een projectplan opgesteld.

Stap 4

Een gedetailleerde bestelbon wordt opgemaakt, waarna de goedkeuring van de aanvragende organisatie nodig is.

Stap 5

U bezorgt de ondertekende bestelbon aan SEBECO.

Wil u graag met ons samenwerken?

 

Bij SEBECO vinden we het belangrijk dat we goed bij elkaar passen, we gaan dan ook graag een dialoog aan.
Voor meer informatie, vragen of een prijsofferte kan u ons vrijblijvend contacteren.