Business-to-Employee

 

SEBECO VERBETERT DE WERKNEMERSERVARING IN UW ORGANISATIE.

SEBECO stelt niet enkel het belang van de externe klant centraal. De ideale klantenervaring ontstaat enkel als er ook aandacht wordt geschonken aan de tevredenheid van de interne klant, de medewerker.

Aan de hand van innovatieve tools verbeteren we de werknemerservaring binnen uw organisatie. Bedrijfsresultaten worden immers in de eerste plaats behaald door mensen.

Arbeidsinnovatie

In 2012 werd het Vlaamse ‘Werken 3.0’-onderzoek uitgevoerd door prof. Henk Volberda van de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Het onderzoek duidt aan dat arbeidsinnovatie garant staat voor 80% van het behaalde innovatiesucces. Slechts 20% is toe te wijzen aan technologische innovatie.

Maar wat betekent arbeidsinnovatie? Arbeidsinnovatie is het vernieuwen van de arbeidsorganisatie en -relaties. De vernieuwing moet leiden tot betere prestaties, productiviteit en arbeidskwaliteit tot gevolg. Daarvoor zijn drie belangrijke hefbomen nodig: slimmer werken, dynamisch managen en flexibel organiseren.

Door middel van de werknemersbevraging, de organisatiescan en talloze GPS-brainstormsessies verandert u enerzijds uw structuur en anderzijds het gedrag van uw medewerkers. De onderlinge relaties en opvattingen over de organisatie zijn ook betrokken in de kanteling. Dit traject leidt tot een flexibelere houding, betere resultaten op lange termijn en een hogere toegevoegde waarde.

In 2022 start SEBECO met het Werken 4.0-onderzoek, dat verder inzoomt op de link tussen arbeidsinnovatie en digitalisering.

Tools

Naast de zelfontwikkelde TALENTENMETER en QUALIMETER maakt SEBECO gebruik van diverse andere pedagogische en didactische tools die zich richten op competentiemanagement.

  • Box@Werkplek
  • Box voor bazen
  • Competentiematrix
  • Competentie-indicator
  • Lean- & coachgesprekken
  • I-talent-O
  • Kwaliteitsspel
  • Organisatiescan
  • Sokratest
  • ...

Wil u graag met ons samenwerken?

 

Bij SEBECO vinden we het belangrijk dat we goed bij elkaar passen, we gaan dan ook graag een dialoog aan.
Voor meer informatie, vragen of een prijsofferte kan u ons vrijblijvend contacteren.