Ons CX Aanbod

 

SAMEN MET U HEFBOMEN WE DE WAARDE VAN UW ORGANISATIE VIA SLIM ORGANISEREN EN DIGITAAL TRANSFORMEREN.

SEBECO hefboomt de waarde van uw organisatie

Digitaal werken betekent niet alleen dat u informatie digitaal ontvangt, verwerkt en uitwisselt, maar ook dat u vanaf het begin van een werkproces of project data digitaal registreert en archiveert.

Er ontstaat een hybride situatie met verschillende documentversies, verschillende werkwijzen, incomplete dossiers en onduidelijkheid. Dit leidt tot weerstand, hoge kosten, juridische risico’s, informatie die verdwijnt en klanten die zich afvragen hoe betrouwbaar en transparant uw organisatie eigenlijk is.

SEBECO helpt met haar verschillende diensten uw organisatie Digitaal te transformeren via slimme Organisatie en Communicatie. Dit leidt tot een verhoging van zowel uw financiële als niet-financiële waarde.

smals
uz gent
kinderrechtencommissariaat
vlaams parlement


Voordelen

Met de aanpak van DIGITAAL TRANSFORMEREN via SLIM ORGANISEREN leert uw organisatie van buiten naar binnen te kijken. Hierbij kiest u als organisatie voor de introductie van veranderingen gekoppeld aan digitaal werken om zo de klantervaring te hefbomen.

Het is voor uw organisatie belangrijk dat u de juiste stappen op het juiste moment zet. Daarom zijn er een aantal kritische succesfactoren voor het doorvoeren van veranderingen gekoppeld aan digitaal werken:

(1) een heldere, eenduidige koers van uw organisatie,
(2) een sponsor op hoog niveau met de juiste leiderschapsstijl,
(3) expliciete sturing op de evidence based praktijk en invoering door sleutelfiguren en bovenal
(4) samenwerking en vertrouwen van medewerkers in de digitale werkwijze.

Meerwaarde

Deze aanpak helpt uw organisatie om permanent te verbeteren en is een routekaart om uw klantervaring voorop te stellen. Hierbij maakt u gebruik maken van modellen en stromingen die hun waarde reeds bewezen hebben

Het is een middel om het levenslang leren en continue kwaliteitsverbeteringen binnen uw organisatie te faciliteren. Uiteindelijk gaat het om oplossen van meervoudige vraagstukken en het veranderen van gedrag. Dat kan een taai proces zijn.

Met de technieken van SLIM ORGANISEREN en DIGITAAL TRANSFORMEREN krijgt u een organisatie die leert weerbarstige omgevingen te herkennen en vernieuwende processen te installeren om uw klantervaring te verbeteren.

Wil u graag met ons samenwerken?

 

Bij SEBECO vinden we het belangrijk dat we goed bij elkaar passen, we gaan dan ook graag een dialoog aan.
Voor meer informatie, vragen of een prijsofferte kan u ons vrijblijvend contacteren.