Kerkstraat 106 9050 Gentbrugge

info@sebeco.com

+32 9 223 32 40

Strategieën & Businessmodellen

Innovatieve Strategieën & Businessmodellen

 

VANUIT WETENSCHAPPELIJKE BENADERINGEN EN MET EFFICIËNTE WERKWIJZEN VERHOGEN WE DE FINANCIËLE EN NIET-FINANCIËLE WAARDE VAN UW ORGANISATIE.

Strategiebepaling

De strategie in een organisatie gaat over meer dan korte termijn doelstellingen. De strategie draait om zorgvuldige en slimme keuzes maken die de organisatie op de gewenste manier positioneren. Een heldere strategie die duidelijk is voor medewerkers en leidinggevenden is broodnodig om de uw organisatie in de juiste richting te sturen. Dergelijke strategieën komen tot stand vanuit een duidelijke missie, visie en analyse van de markt en uw onderneming.

SEBECO begeleidt uw organisatie in strategische trajecten. Daarbij is het belangrijk om voldoende afstand te nemen van het geheel om een duidelijk zicht te krijgen op de organisatie. Door het stellen van de juiste vragen, worden de belangrijkste issues gedefinieerd. SEBECO kijkt hierbij naar de missie, visie, waarden en gebruikt tools zoals de SWOT- en PEST-analyse. Vervolgens begeleidt SEBECO u bij de effectieve uitrol van de strategie.

Customer Service & Klantervaring

Organisaties gaan telkens een stap verder om hun klanten een ‘wow-ervaring’ te bieden. Hierbij is het belangrijk dat de volledige inrichting en strategie op de klant gericht is. Uitstekende customer service en klantbeleving begint immers bij commitment vanuit het management.

SEBECO helpt uw organisatie met het uitwerken/verbeteren van de customer service. Daarbij erkent SEBECO het belang van continue rapportage en interactie in uw organisatie, teneinde een continue verbetercyclus te creëren van klantenserviceprocessen. Als expert in omnichannel, zorgt SEBECO voor een gelijklopende klantenbeleving over de kanalen heen, die de klant met een echt ‘wow-gevoel’ achterlaten.

Werknemerservaring

Om de gewenste bedrijfsresultaten te halen, is de inzet van uw medewerkers cruciaal. U gaat als het ware voor een optimale balans tussen het menselijk en financieel kapitaal. Door te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving, verhoogt u de duurzame inzetbaarheid van uw personeel, maar heeft u ook oog voor wat uw personeel echt drijft, motiveert, samenhoudt en passioneert.

SEBECO ondersteunt u bij het ontwikkelen of verbeteren van uw personeelsbeleid. De verschillende sociaaljuridische en HR-aspecten van het personeelsbeleid worden aangekaart. SEBECO rijkt hierbij diverse HR-instrumenten aan om uw personeelsbeleid te optimaliseren.

Marketing

Marketing is de laatste jaren veel complexer geworden en vergt een volledig ander soort vakmanschap en nieuwe verantwoordelijkheden. Een groot deel van het succes van organisaties wordt echter bepaald door de merkpositionering van de organisatie.

SEBECO begeleidt uw organisatie bij het definiëren van een heldere marketingstrategie. Aan de hand van de nieuwste marketingtechnieken zorgt SEBECO ervoor dat uw organisatie uitblinkt tussen de anderen.

Growth Hacking

Aan de hand van een Growth Hacking-strategie kan uw organisatie snel groeien met minimale middelen. Door te experimenteren binnen verschillende marketingkanalen, kunnen aannames getest worden en kan een uitgedacht plan opgesteld worden om leads te genereren.

Dankzij onze kennis en jarenlange ervaring in innovatieve (marketing) toepassingen en data-analyse, begeleidt SEBECO u tijdens de strategische implementatie van growth hacking.

Vernieuwende Businessmodellen

Ook businessmodellen van organisaties zijn soms aan vernieuwing toe. Meer en meer spreekt men over innovatieve business modellen. Onderzoek toont aan dat bedrijfsleiders een goed businessmodel zien als een belangrijke bron van competitieve voorsprong. Om deze voorsprong te behouden moeten deze businessmodellen tijdig aangepast worden, rekening houdend met de veranderende businessomgeving.

SEBECO begeleidt uw organisatie op basis van opleiding/advies bij het vernieuwen van uw businessmodellen aan de hand van verschillende belangrijke pijlers. Zo wordt ervoor gezorgd dat de strategische focus op innovatie ligt en er een diepgaand inzicht wordt verworven in de markt waarin uw organisatie actief is. Daarnaast kijkt SEBECO naar het samenwerkingsproces tussen alle partners.

Wil u graag met ons samenwerken?

 

Bij SEBECO vinden we het belangrijk dat we goed bij elkaar passen, we gaan dan ook graag een dialoog aan.
Voor meer informatie, vragen of een prijsofferte kan u ons vrijblijvend contacteren.