L.D.

L.D.

De wetgeving in onze sector verandert constant. Deze veranderingen hebben een direct gevolg op onze producten, die verkocht worden in verschillende winkels. Via SEBECO CALL CENTER enquêteren wij regelmatig de winkels om te polsen hoe hun perceptie is van wijzigingen, en welke mogelijke gevolgen men ondervindt naar de eindconsument toe. Nadien worden de gegevens statistisch verwerkt om de nodige acties te kunnen ondernemen. SEBECO CALL CENTER geeft ons een échte full-service aanpak.

  • On 09/07/2020